Het onderstaande is van toepassing op onze website https//:www.cure.ag en de webshop die er te vinden is.

Door de website en de webshop te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


 • Door https://www.cure.ag website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 • In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden van specifieke producten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de Algemene Leveringsvoorwaarden van deze producten en diensten.
 • Cure aktualiseert de inhoud en de funktionaliteit van de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig, onjuist of verouderd is.
 • Wij geven dan ook op geen enkele wijze garantie over de juistheid, accuraatheid of volledigheid en de beschikbaarheid van informatie op deze website.
 • Wij garanderen niet dat de website foutloos of ononderbroken funktioneert.
 • Wij bieden geen garantie voor de veiligheid van onze website en het gebruik daarvan en de firma kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
 • Mocht er verwezen worden naar externe websites zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of de veiligheid van deze websites en website-pagina’s van externe partijen.
 • Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent, eventuele fouten in de prijsstellingen zijn dan ook niet bindend.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor welke (gevolg-) schade dan ook die ontstaat door het gebruik van de website en het gebruik van de informatie op onze website.
 • Onze Firma kan de website en de inhoud ervan naar eigen inzicht, zonder vooraankondiging en op ieder gewenst moment veranderen, verwijderen of beëindigen.
 • Onze Firma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het wijzigen en/of verwijderen (van een gedeelte) van haar website of het beeïndigen van haar website.
 • De gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor het gebruik en toepassen van alle informatie op of met betrekking tot onze website.
 • Cure is de eigenaar van alle intellectuele eigendommen en andere rechten van alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is dan ook niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cure. U mag informatie van deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.
 • Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse Rechter in het arrondisement van Cure is bevoegd.

                                    


Direct contact